#SANNInassari somearvonnan säännöt

1. Järjestäjä

VMP Varamiespalvelu Group-Oy
Maariankatu 6B PL 901, 20101 Turku
Osallistumalla SANNInassari-kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

2. Kampanja-aika

Kampanja-aika on 9.4.-4.10.

3. Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Suomessa. SANNInassari-kampanjan arvonnat ovat ikärajattomia, mutta alle 18-vuotias osallistuu arvontaan ja mahdolliseen voittokonserttiin huoltajansa suostumuksella.

4. Osallistuminen

SANNINassari-kampanjassa haetaan artisti SANNIlle assistenttia VMP:n yksityiskeikalle Helsinkiin ke 17.10. Tähän paikkaan haetaan kampanjasivujen ohjeistuksen mukaisesti, kuten normaaliin työpaikkaan VMP Varamiespalvelussa. Työkeikan lisäksi kampanja-aikana järjestetään muita pienempiä arvontoja sosiaalisen median kanavissa. Nämä kilpailut ja arvonnat eivät ole millään tavalla Facebookin ja/tai Instagramin sponsoroimia, suosittelemia tai hallinnoimia eikä ne liity mitenkään Facebookiin ja/tai Instagramiin.

Kampanjaan osallistuja vapauttaa Facebookin ja/tai Instagramin kaikista vastuista kampanjaan liittyen.

Osallistumalla kampanjaan hyväksyt sen, että Järjestäjä kerää ja käyttää antamiasi henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. Arvontojen palkinnot ja palkintojen lunastaminen

Kampanjaan voi osallistua kampanja-aikana 9.4.-4.10.

Palkinnot: Arvomme kampanjan aikana seuraavina ajankohtina 12 pääsylippua SANNIn yksityiskeikalle 17.10. Liput arvotaan viidelle voittajalle kahden lipun paketissa. Yhteensä lippuja arvotaan 50 kappaletta.
Arvontapäivät: pe 1.6., ma 2.7., pe 10.8., pe 5.10.
Pääsylippujen lisäksi jokaisella arvontakerralla arvotaan 3 tuotepakettia kesän festareille (sis. uimarengas, festariKIT, laastaripakkaus, pelikortit ja rantasandaalit, arvo n. 30 e)

Palkintoja ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

7. Vilpilliset osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin.

8. Henkilötietojen käyttö

Hakemalla SANNInassari-työpaikkaa, hakija antaa Järjestäjälle suostumuksensa tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen. Kampanjaan rekisteröityvien henkilötietoja käytetään Kampanjan toteuttamiseksi rekisteriselosteen mukaisesti. Järjestäjä tallentaa Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja Kampanjan toiminnalta olennaisin osin. Lisää henkilötietojen käytöstä tietosuojaselosteessa.

9. Muut ehdot

Osallistumalla kampanjaan ja/tai kilpailuihin osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Kampanjaan ja arvontoihin tai niiden toteutukseen. Muutoksista ja muista Kampanjan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan Kampanjasivustolla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös Kampanja-aikana.

Kuluttajapalvelu

Kampanjaan ja arvontoihin liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan asiakaspalveluun sähköpostitse: markkinointi@vmp.fi. Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 17.10.2018 asti.